Lezen in de zomer is leuk!

Het boek

“Zomerverlies?
Je bedoelt zomerVERRIJKING

De rugzak en leesmaatjes is een leesbevorderingsproject dat zich richt naar maatschappelijk kwetsbare kinderen én hun ouders.

•          door taal en lezen niet alleen tijdens de zomermaanden ‘warm’ te houden, maar ook tijdens andere schoolvakanties
•          door kinderen en hun ouders te stimuleren om op allerlei manieren spelend te leren
•          door een handig en concreet stappenplan om dit project in je eigen werking/school uit te voeren
•          door het delen van inspiratie, theoretische steuntjes, nuttige tips en relevante links,…

“Dat is vooral nadelig voor sociaal zwakkere groepen. De leerwinst die zij boeken op school, zijn ze daardoor tegen september weer kwijt. Veel kinderen vallen tijdens de vakantie terug op ene taalarm milieu. (…) Het is belangrijk dat we alle ouders en kinderen stimuleren om ook tijdens de vakantie op allerlei manieren spelend te leren.”

– Ignace Glorieux, VUB-socioloog, in Klasse voor Ouders, juni 2007

We waren binnen kinderwerking Fabota al jaren bezig om het lezen tijdens de zomermaanden ‘warm’ te houden. Om het ‘zomerverlies’ tegen
te gaan én omdat we al jaren geloven in het belang van (voor)lezen, ontwikkelden we een leesbevorderingsproject voor maatschappelijk
kwetsbare, allochtone en autochtone kinderen. We willen deze kinderen ook tijdens de lange zomer blijven stimuleren op gebied van taal en
lezen. Dat doen we op twee manieren.

De Rugzak geven we mee aan kinderen die tijdens de vakantie in hun land van herkomst verblijven. Zij gaan op reis, zien nieuwe plaatsen
en doen nieuwe indrukken op. Maar tegelijk verliezen ze een stuk kennis van het Nederlands. Met een reisdagboek, door hen gekozen
boeken en een mp3-speler met Nederlandstalige liedjes en luisterverhalen willen we de kinderen op een speelse en aantrekkelijke manier
stimuleren om ook in het buitenland met het Nederlands bezig te zijn. Geen lesjes of werkmateriaal, maar De grote dino-encyclopedie en
Mathilda moeten het zomerverlies tegengaan.
En door het groeiend aanbod van meertalige boeken, krijgt ook de thuistaal van kinderen een volwaardige plek in De Rugzak.
Met Leesmaatjes willen we het leesplezier bij de ‘thuisblijvende’ kinderen in de kinderwerking aanwakkeren en stimuleren. Vrijwilligers gaan
tijdens de middagpauzes met de kinderen aan het lezen: ze lezen voor, lezen samen of stimuleren de kinderen om zelf te lezen.

Voor kinderen met een meer dan gemiddelde leeshonger zetten we een (mobiele)bibliotheek op. Zo kunnen ze ook thuis én samen met
hun ouders genieten van het lezen. Op ontdekkingstocht gaan in een boek, het is voor veel van deze kinderen alsof er een nieuwe wereld
opengaat.

Kleurige citaten van kinderen, ouders en kinderwerkers illustreren de concrete werking van De rugzak en Leesmaatjes. Deze brochure is
een bruikbare handleiding voor iedereen die ermee aan de slag wil gaan. We zagen met trots hoe we andere werkingen door de jaren heen
inspireerden met dit project, en willen met deze hernieuwde uitgave onze inspiratie, theoretische steuntjes, nuttige tips en relevante links
delen.

Bestel hier het boek ‘Lezen in de zomer is leuk’

Boek bestellen 'Lezen in de zomer is leuk'
Je ontvangt via mail de betalingsinstructies. Na betaling ontvang je het boekje met de post. De kostprijs van het boekje is 8,00 € (excl. verzendkosten).