Fijne links

Nog meer links naar sites rond lezen

Een site voor kinderen die lezen niet zo makkelijk vinden.

En voor hun moeders, vaders, meesters en juffen.
Op de website van makkelijklezenplein vind je leestips en andere informatie terug. Ontdek ook het Makkelijk Lezen Plein in de bibliotheek.
 Daar hebben ze heel veel voor jou:
 leuke leesboeken, luisterboeken, DVD’s en CD-rom’s.
http://www.makkelijklezenplein.be

Zoeklicht dyslexie

Kinderen met dyslexie krijgen weer lol in het lezen met de boeken en materialen van Zoeklicht Dyslexie. De serie bestaat uit leesboeken, informatieve boeken en hertalingen van bekende kinderboeken. Met de boeken van Zoeklicht Dyslexie ervaren dyslectische kinderen hoe leuk lezen kan zijn.
https://www.zwijsen.nl

Taalrijk

Deze website biedt heel wat ideeën en materialen om met anderstalige nieuwkomers en kinderen, die het Nederlands niet als thuistaal hebben, aan de slag te gaan. Je vindt hier allerlei downloads, links en ideeën terug ter taalstimulering en woordenschatverrijking van deze kinderen.
http://taalrijk.be

Leesplezier voor wie moeilijk leest?

Dat kan met boeken in makkelijke taal.

https://www.lezenvooriedereen.be

Wat is een graphic novel?

Het is een kruising tussen een strip en een roman!
Zoveel meer dan een ‘boek met plaatjes!’ door volwassenen, voor volwassenen…

“Wa zegt ge?”

Over vlaamse spreektaal voor anderstaligen.
https://www.goestingintaal.com

…ondertussen, in de stadsbib van Leuven:

http://bib.leuven.be/kinderbib
http://bib.leuven.be/makkelijk-lezen